Proje Hizmetleri

Apsis Proje, elektrik iç tesisleri yönetmeliği kapsamını esas alarak; kuvvet, aydınlatma, reaktif güç kompanzasyonu tesisleri, koruma, haberleşme, yangın ihbar, güvenlik ve benzeri sistemlerin teknik gereksinimlere uygun ve güncel yüksek teknolojik standartları kullanacak şekilde elektrik tesisatı proje hizmetleri sunmaktadır.

Konut, toplu konut, sağlık, eğitim, endüstriyel, spor, eğlence, ibadet, sayfiye vb tüm tesislerin elektrik üst yapı tesisleri ile alt yapıya hizmet edecek tüm bileşenleri de TSE, EN, HD, IEC, VDE ve DIN standartlarına ve mesleki sorumluluk gerektiren yönetmelik/şartnamelere uyarak projelendirmektedir.

BIM

  1. Yüzyılın projelendirme standartlarında söz sahibi olan Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi, Apsis Proje tarafından benimsenmiş ve 2012 yılından bu yana uygulamaya sokulmuştur.

Disiplinler arası koordinasyonun, saha aşamasındaki gerçekliğe paralel biçimde uygulandığı bu modelleme sisteminde Apsis Proje, Türkiye’deki öncü firmalarındandır.

Tüm hizmet alanlarını göster